ZICO BATTERY

باتری های زیکو، توسط گروه صنعتی آکو باتری، در استان اردبیل تولید می شود. این باتری ها در آمپر ساعت های 4.5، 7.5، 9، 12، 18، 28، 42، 65 و 100 تولید می شوند.