تابلو برق

 

در تابلو یو پی اس با در نظر گرفتن شرایط یو پی اس ابتدا برق مورد نیاز جهت ورودی یو پی اس تامین شده و سپس برق خروجی یو پی اس با ایجاد بستر حفاظت و و مسایل ایمنی یو پی اس وارد تابلو برق می شود. شرکت صنایع الکترونیک اصفهان با توجه به برآورد شرایط محیطی و نیاز پروژه اقدام به تولید نقشه های پیش ساخت و سپس ساخت تابلو یو پی اس می نماید .