MEGAMODE STB 1:1 SERIES

  • در توان های 1KVA- 2KVA- 3.5KVA- 5KVA – 7.5KVA -10KVA – 15KVA- 20 KVA  
  • تكنولوژي سروو موتور با كنترل ديجيتال و میکروپروسسوری (از نوع RISC) و همچنین کنترل موتور H-Bridge PWM