DSP MULTIPOWER SERIES

  • در توان های 6KVA-10KVA
  • استفاده از تکنولوژی Online Double Conversion
  • استفاده از میکروکنترلر DSP
  • استفاده از سوییچ هایIGBT در اینورتر
  • استفاده از مدارPFC (Power factor correction) در ورودی جهت کاهش هارمونیک
  • ضريب توان خروجي0.9(0.9Power factor)