VOLTA PRO RACK MOUNT SERIES

  • يو‌پي‌اس آنلاين با تكنولو‍ژي (Double Conversion)
  • درتوان‌های 2KVA ، 3KVA و 1KVA
  • ضریب قدرت خروجی معادل 0.9
  • استفاده ازIGBT در مدار اینورتر
  • مجهز به مدارات اصلاح ضریب توان ورودی (ضریب توان ورودی بیش از 0.99 و %5THDI<)
  • درصد هارمونیک بسیار پایین جریان ورودی (%5THDI<) و ولتاژ خروجی (%3THDV<-در بار خطی)