VOLTA RT SERIES

يو‌پي‌اس آنلاين با تكنولو‍ژي (Double Conversion)

  • درتوان‌های 2KVA ، 3KVA و 1KVA
  • ضریب قدرت خروجی معادل 0.8
  • مجهز به مدارات اصلاح ضریب توان ورودی (ضریب توان ورودی بیش از 0.99 )
  • درصد هارمونیک بسیار پایین جریان ورودی (%5THDI<) و ولتاژ خروجی (%3THDV<-در بار خطی)