VOLTA COMPACT SERIES

       يوپي‌اس آنلاين با تكنولو‍ژي (Double Conversion)

  • استفاده ازIGBT در مدار اینورتر
  • درتوان‌های 2KVA ، 3KVA و 1KVA
  • مجهز به مدارات اصلاح ضریب توان ورودی (ضریب توان ورودی بیش از 0.99 و %5THDI< )
  • درصد هارمونیک بسیار پایین جریان ورودی (%5THDI<) و ولتاژ خروجی (%6THDV<)